Head Office

333, Segun Bagicha, Ramna, Dhaka-1000
Phone: +880-2-8391143
Fax: +880-2-8391683
Emial: info@zeils.com        

Our Shops

Dhaka Division Chattagram Division Rajshahi Division Barisal Division Khulna Division Sylhet Division
Zinat Chamber, 31 B.B Avenue, Gulistan, Dhaka-1000
Phone: 01709-652125
Shop No-236 (3rd Floor)
Biponi Bitan
Chattagram,
Phone: 01709-652110
Holding No : 381, Word No : 13,
Shastitola, Station Road
PS : Boaliyea, Rajshahi
Phone: 01709-652118
Adalot Para, Sadar Road, (Hotel Al-Kawser)
Patuakhali
Phone: 01709-652135
London Plaza, Boro Bazar Road
Shatkhira
Phone: 01709-652123
House No # 201, Ward # 04,
M. Saifur Rahman Road, Choumohona,
Moulavi Bazar, Sylhet
Phone: 01709-6521373
Gulistan Shopping Complex,
2 B.B Avenue, Gulistan, Dhaka-1000
Phone: 01709-652126
117, Machinery & Tools Market
Properties Ltd. Jubli & Station Road
Chattagram
Phone: 01709-652116
Holding No # 49-50-51-52 & 53,
Batar Moor, Sadar Road
Joypurhat.
Phone: 01709-652136
       
40, YUSUF MANSON,
NEW ELEPHANT ROAD
Dhaka-1205
Phone: 01709-652105
Noor Shopping Complex,
Bandor Tila, Chattagram
Phone: 01709-652119
Shop No : 203, 204,
Zakir Super Market,
Ishwardi Sadar, Pabna
Phone: 01709-652134
       
1/4, West Hazipara, Dhaka-1219
Phone: 01709-652103
Chandni chowk complex,
165 College Road,
Chawk Bazar, Chattagram
Phone: 01709-652128
Holding No # 940, B.N Plaza,
S.S Road, Sirajgonj
Phone: 01709-652138
       
69, Kazi Nazrul Islam Avenue
Farmgate, Dhaka-1219
Phone: 01709-652104
East Bazar Ghata Main Road.
Cox`s Bazar
Phone: 01709652141
Holding No: 733 (New 724)
Batar Moor, Main Road
Naogaon Sadar, Naogaon
Phone: 01709-652140
       
36,Delta Dalia Tower,
Kemal Attaturk, Banani Main Road, Banani,
Dhaka-1217
Phone: 01709-652130
Rahaman Market, Banarupa Bazar,
Rangamati.
Phone: 01709-652142
Runner Plaza (4th floor)
Nawab Bari Road
Bogura
Phone: 01709-652143
   
Muktobangla Shoping Complex
Mirpur-01, Dhaka-1216
Phone: 01709-652102
         
14, Masons Plaza
84, Swamibagh Road (Doyagonj)
Dhaka-1100
Phone: 01709-652106
           
50/A, Haranath Ghosh Road,
Lalbagh, Dhaka-1211
Phone: 01709-652108
           
Holding No : 812,
815, Rokeya sharani, West Shewrapara, Mirpur
Dhaka-1216
Phone: 01709-652115
           
Holding: 730/12,
Block: C, Plot: A/5, Ground Floor,
Khilgaon, Taltola, Dhaka-1219
Phone: 01709-652117
           
             
Holding No : 9/3, Stand Stone,
Shajadpur, Dhaka-1212
Phone: 01709-652124
           
3/11, Liyakat Avenue (Victoriya Park)
Sadarghat, Dhaka-1100
Phone: 01709-652133
           
             
Plot-6, Main Road-3,
Mirpur Commercial Area,
Pallabi, Dhaka-1216
Phone: 01709-652131
           
Building no-11,
Block-C,
Main Road Banasree, Dhaka-1219
Phone: 01709-652132
           
kanak Super Market
Shahid joglu Road, Tangail
Phone: 01709-652129
           
534, Bangabandhu Road, Bhairob Bazar
Phone: 01709-652139